Tjänster

_________________

Mälardalen

Borr & Mark AB

 

Vi erbjuder

 

 • Rivning av väggar av all typ av material
 • Diamantborrning
 • Håltagning
 • Sågning i betong, tegel, granit, asfalt och byggmaterial
 • Avväxlingar på bärande väggar inkl.brandskydd
 • Vi tar även hand om Industristädning och Röjning
 • samt Flyttning & skrotning av maskiner.

 

Vi använder oss utav följande utrustning

 

 • Elborrmaskiner
 • Hydraulborrmaskiner
 • Hydraulsågar
 • Elsågar

 

Personal

 

 • All personal har håltagningsutbildning samt ID06 kort.

 

Vi Inriktar oss på följande målgrupper:

 

 • Byggföretag
 • Fastighetsägare
 • Landsting och Kommuner
 • Industri, Handel, Hotel/restaurang
 • Villaägare